SVAHOVÁ, 24. 09. 2016 (Kozák) – Kolem stovky bláznů na rychlých prknech se spustilo dolů kopcem z obce Svahová na Chomutovsku. Na klikatící se cestě s krásným novým asfaltem dosahovali ti nejlepší longboardisti rychlosti až 80 km/h.

gradient2016_17   gradient2016_18   gradient2016_19   gradient2016_20   gradient2016_21   gradient2016_22   gradient2016_23   gradient2016_24   gradient2016_25   gradient2016_26   gradient2016_27   gradient2016_28