Česká Lípa. U brány borců. Fotografováno na Kiev-6C 6×6. Na fotografii jsou cvičenky, zřejmě dorostenky, které čekají na své vystoupení. Je květen a pěkně teplo. Ta v bílých trenkách a bílém tričku je asi vedoucí. Některé juniorky si opalují ramena. Cvičení žáků probíhalo s pálkami a soft-míčky. Na poslední fotografii si cvičenky krátí dlouhou chvíli mezi vystoupeními.

V roce 1955 byla zahájena první celorepubliková spartakiáda. Tato akce plynule navazovala na tradici sokolských sletů a byla zaměřena na propagaci komunismu. Této masové akce se účastnilo na jeden milión cvičenců, kterému přihlíželo na dva milióny diváků z celé republiky. Nejprve se pořádala okresní a krajská kola – jako to, na fotografii z května roku 1985. A potom ti nejlepší vystoupili v Praze na Strahově. Mimo roku 1970 se konala každých 5 let. Spartakiáda z roku 1985 tak byla VI. a prakticky poslední. V roce 1990 se cvičení konalo ve velmi omezeném rozsahu na menším stadionu Evžena Rošického v Praze, ovlivněno sametovou revolucí.

Československo za spartakiádu získalo nejvyšší vyznamenání Mezinárodního olympijského výboru.

(lah)